Aktivnosti

Četvrti transnacionalni sastanak u Kutini

Podijeli:

Četvrti transnacionalni sastanak u Kutini u razdoblju od 11. - 14.06.2017. godine

Održan je četvrti transnacionalni sastanak u Kutini u razdoblju od 11. do 14. lipnja 2017. godine.

Svrha transnacionalnog projektnog sastanka u Kutini je bila prezentacija diseminacijskih aktivnosti svih partnerskih organizacija, prikaz provedenih aktivnosti te aktivnosti koje se planiraju u budućnosti.

Također, prezentiran je način na koji će se postignuti rezultati održati i nakon završetka projekta.

Prezentacije možete pronaći na sljedećim poveznicama:

1. Projektne diseminacijske aktivnosti

2. Diseminacijske aktivnosti Dimitrovgrad

3. Diseminacijske aktivnosti Lyuben Karavelov

4. Diseminacijske aktivnosti Aleko Konstantinov

5. Diseminacijske aktivnosti Centar za djecu i mlade