Poduzetništvo, kao jedna od osam ključnih kompetencija Europske Unije je postalo odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja i dio su nacionalnih kurikuluma, odnosno jedna od temeljnih kompetencija.

U sklopu ovog projekta izradio se Priručnik o implementaciji kurikuluma poslovanja učeničkih zadruga koji možete pronaći na sljedećoj poveznici: Priručnik.

Priručnik možete pronaći na tri ejdzika : hrvatski jezik, engleski jezik i bugarski jezik.