Nositelj projekta

Nositelj projekta jedinica je lokalne samouprave – Grad Kutina. Kutina je grad u središnjoj Hrvatskoj, najveće naselje u brdovitog regiji Moslavini, jedna od 19 jedinica lokalne samouprave u Sisačko – moslavačkoj Županiji. Smještena je na južnim obroncima Moslavačke gore, sastoji se od 23 naselja i ima oko 25.000 stanovnika, od kojih oko 15.000 živi u središnjem dijelu.

Grad Kutina je osnivač svih 5 osnovnih škola. U gradu Kutini djeluje i 12 područnih škola u kojima se pohađa nastava od 1. – 4. razreda. Ukupni broj djece u osnovnim školama grada Kutine je 2.070. Također, u Gradu Kutini postoje 2 srednje škole.

Grad Kutina je prepoznao problem nedostatka digitalnih vještina i poduzetničkih kompetencija učitelja i učenika u osnovnim školama. Postoji potreba za njihovim razvojem te što ranijim uvođenjem poduzetništva u obrazovanje i njegova promocija. Rezultat provođenja takvog projekta bilo bi stvaranje ljudskog kapitala, djeca i mladi bi stekli povjerenje u svoje kreativne snage, te bi bili u mogućnosti prepoznati i iskoristiti lokalne resurse kao osnovu za razvijanje djelatnosti i zapošljavanje.

PARTNERI IZ HRVATSKE

1. Razvojna agencija Mrav d.o.o.

Razvojna agencija Mrav d.o.o. Kutina druga je po veličini razvojna agencija u Sisačko – moslavačkoj županiji. Svrha agencije je da bude snažan sudionik, podupirač i pokretač rasta i razvoja Moslavačke regije ali i šire. Aktivnosti agencije su usmjerene na pripremu i prijavu projekata na natječaje iz EU fondova i nacionalnih fondova, te na taj način stvoriti uvjete za nova radna mjesta i zapošljavanje. Agencija ima iskustva u samostalnom provođenju projekata, pripremi dokumentacije, stvaranju partnerstva na regionalnoj i međunarodnoj razini.

Web stranica: Razvojna agencija Mrav d.o.o.

2. Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski osnovana je 2008. godine s ciljem osposobljavanja studenata za uspješno upravljanje malim i srednjim poduzećima, te je članica Obrazovne grupe Zrinski. Visoka škola Nikola Šubić Zrinski provodi programe preddiplomskog stručnog studija Ekonomija poduzetništva, te specijalističkog diplomskih studija Management malih i srednjih poduzeća. Visoka škola Nikola Šubić Zrinski sadrži „Studentski poduzetnički inkubator“ kao infrastrukturnu potporu i skup mentora koji su stručnjaci u različitim područjima kao što je poduzetništvo, marketing, računovodstvo, pravo, ljudski resursi, poslovno umrežavanje itd. U suradnji sa HAMAG INVEST-om pokrenula je program Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora s ciljem pomoći u otvaranju novih poduzeća, stvaranja veze između obrazovnog sektora i poduzeća te pružanja infrastrukturne potpore zajedno sa sustavom mentorstva. Organizator je od 2011. godine i Međunarodne konferencije učenja za poduzetništvo (ICEL).

Web stranica: Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

3. Osnovna škola Vladimira Vidrića

Osnovna škola Vladimira Vidrića osnovana je 15. rujna 1964. godine kao Druga osnovna škola. Godinu dana kasnije, 1965. preimenovana je u Osnovnu školu „4. maj“ i pod tim imenom djeluje do 1991. godine kada dobiva novo ime – Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina.

Osnovna škola Vladimira Vidrića je ustanova javnoga karaktera u kojoj se obrazuju djeca od 1. do 8. razreda (dob 7 do 14 godina). OŠ Vladimira Vidrića smještena je u centru grada Kutine, pohađa ju ukupno 429 učenika raspoređenih u 27 razrednih odjela. Uz matičnu školu u Kutini, u sastavu ima dvije područne škole u Donjoj i Gornjoj Gračenici koje pohađa oko 100-ak učenika od 1. do 4. razreda. U školi je organizirana redovita, dopunska, dodatna, izborna, izvan učionička i terenska nastava. Za učenike prvoga i drugoga razreda organiziran je produženi boravak u školi.  Školu pohađaju učenici romske nacionalne manjine, a 30-ak učenika radi po prilagođenom ili individualiziranom programu. Učenici su uključeni i u rad izvannastavnih aktivnosti kulturno-umjetničkog, prirodoslovno-tehničkog i sportskoga karaktera.

Škola surađuje s Ministarstvom, lokalnom zajednicom, udrugama, društvima koja se bave radom s djecom i mladima na realizaciji projekata i programa koji se tiču odgoja i obrazovanja, prevencije nasilja među djecom, dječjih prava, demokracije i aktivnoga građanstva, poticanja čitanja, kulturnih događanja (kazališne predstave, književni susreti, promocije knjiga), zdrave prehrane i kulture življenja, obilježavanja vjerskih i državnih blagdana. Od 2009. godine uključena je u međunarodne projekte kao sudionik projektnih aktivnosti koje su, uglavnom, bile usmjerene ka integraciji djece romske nacionalne manjine te poboljšanju njihovih obrazovnih i odgojnih postignuća. Osnovna škola Vladimira Vidrića ima status Međunarodne eko škole.

Web stranica: Osnovna škola Vladimira Vidrića

PARTNERI IZ BUGARSKE

4. Dimitrovgrad

Dimitrovgrad ima 45 918 stanovnika i nalazi se na 100 metara nadmorske visine. Dimitrovgrad je grad u samom srcu Gornotrakiiska (Gornji Trački) uz oba dvije strane rijeke Maritsa. Smješten je na udaljenosti od 48 km južno od Stare Zagore, 78 km istočno od Plovdiva, 13 km sjeverno od Haskova, 215 km zapadno od Bourgas i 220 km jugoistočno od grada Sofia. Dimitrovgrad je važno industrijsko središte i jedan od najmlađih gradova u Bugarskoj. Također je i regionalno administrativno središte. Datum rođenja ovog grada je dobro poznat - 03. travnja 1947. godine, kada su se sela Rakovski, Mariino i Chernokonyovo (ranije zvan «Mali Batak" zbog svoje patnje od osmanskih osvajača) ujedinili te su postavili temelje za ono što je Dimitrovgrad danas. Ime je dobio po Georgi Dimitrov. Velika ležišta lignita i vapna, kao i neposredna blizina vode rijeke Maritsa su osnova za izgradnju cementa i kemijskih postrojenja. Tisuće mladih ljudi, pod nazivom "brigadiri" došli su sudjelovati u građevinske radove iz naseljenih gradova. Osim što je središte industrije, Dimitrovgrad se razvio kao snažan proizvođač povrća u regiji - drugi u zemlji nakon Plovdiva. Godine 1957., grad je izabran za zastupnika, sudjelovao je u Ustavotvornom kongresu Svjetske federacije za bratstvo gradova, te je postao jedan od njezinih osnivača. Grad je također povezan s cijenjenim pjesnikom - Penyo Penev, nazvanim kao pjesnik s "vatenka" (grubi debeli gornje odjeće koji obično nose graditelji). Dimitrovgrad je izuzetan po svojim elegantnim arhitekturama koje udovoljavaju standardima Rimskog carstva, s prostranim ulicama i velikim parkovima. To je jedan od najvažnijih zelenih gradova u Bugarskoj. Općina Dimitrovgrad se nalazi u južnom dijelu Bugarske, Haskova Distrikta. Sama općina je osnovana od strane 27 različitih lokacija. Geografski položaj općine čini važno prometno čvorište u južnom dijelu zemlje.

Općina Dimitrovgrad je osnovna administrativno - teritorijalna jedinica, koja uključuje i lokalnu samoupravu. Ona je osnovana s dekretom No.2294 na 26. prosinca 1978. g. od strane Državnog vijeća Republike Bugarske. Općina Dimitrovgrad je pravni subjekt i kao takav posjeduje značajan broj zgrada i objekata koji su općinsko vlasništvo i za čije održavanje se brine pomoću proračuna i drugih načina financiranja. To uključuje općinske infrastrukturne objekte s lokalnog značaja koji se koriste za administrativne potrebe Općine, kao što su zdravstvene, obrazovne, kulturne, komercijalne, stambene, sportske i komunalne usluge. Struktura općinske administracije je podijeljena na Općinsko upravno tijelo, na opću i specijaliziranu administraciju i druga područja koja se  nalaze izvan općinske administracije.

U Dimitrovgradu postoji 14 škola.

Web stranica: Grad Dimitrovgrad

5. Centar za djecu i mlade

Centar za djecu i mlade osnovan je 01. rujna 2008. g. sa glavnim ciljevima: pružanje različitih izvannastavnih mogućnosti djeci i mladima Dimitrovgrada, omogućava stjecanje dodatnih vještina, znanja i sposobnosti, organizira različite oblike poduzetništva i misija za mlade, uključuje djecu u korisne akcije, potiče se individualni izraz,  rad u timu, sprječava agresivno ponašanje djece i mladeži te potiče darovita djeca i mladi. Centar za djecu i mlade svojim aktivnostima je usmjeren prema socijalizaciji djece i mladih. Pruža zanimljive i različite mogućnosti za izvannastavne oblike zabave i obrazovanja za slobodno vrijeme, te u isto vrijeme omogućuje i građansko obrazovanje. Ukupan broj djece koji pohađaju aktivnosti unutar Centra za djecu i mlade je 449.

Glavni ciljevi:

  • pružanje različitih izvannastavnih prilika i aktivnosti za djecu i mlade ljude Dimitrovgrada,
  • pružanje dodatnih vještina, znanja i kompetencija,
  • organiziranje različitih poduzeća mladih i postizanje misija,
  • poticanje uključivanja djece u korisne akcije,
  • poticanje osobnih vještina djece,
  • ograničavanje agresivnog ponašanja djece i mladih ljudi,
  • poticanje djece za rad u timu,
  • poticanje talentirane djece i mladih ljudi Dimitrovgrada.

Područja specifičnih znanja Centra za djecu i mlade su aktivnosti koje obuhvaćaju satove učenja gitare i klavira, satovi crtanja, satovi engleskoj, njemačkog, kineskog jezika. Također u sklopu Centra su i Dance Centre Galaxico, Hip-Hop dance formation Street Dust, Dance satovi "Magnifico", satovi glume "Apropo", televizija djece i mladih "Teen TV", "Taralezhite" - dječja pjevačka skupina, "Classic Rock" - dječja pjevačka i instrumentalna skupina, učiteljsko vijeće - parlament, satovi kiparstva, Pop pjevanje, općinski predstavnici zborova, plesačka skupina (cheerleaders), plesačka skupina "Gaytanche", yoga satovi za djecu, etnografski klub "Sign of Bulgarians" i još puno drugih aktivnosti u koje se mogu uključiti djeca i mladi.

Web stranica: Centar za djecu i mlade

6. Osnovna škola Aleko Konstantinov

Aleko Konstantinov je bio bugarski pisac, poznat po izmišljenom liku iz knjige Bay Ganyo. U sjećanju na njega osnovana je osnovna škola Aleko Konstantinov. Aleko Konstantinov je općinska osnovna škola u Dimitrovgradu. Škola "Aleko Konstantinov" ima dugu i slavnu povijest. Nastala je 1908. g., kao prvi srednja škola Plovdiv, kasnije imena A. Carnegie. 1963. godine na 100 - godišnjicu Aleko Konstantinova, ona dobiva današnje ime. Godine 1984. u kurikulum škole uvodi se ruski jezik i od 1992. godine je dobila status osnovne škole s početkom učenja ruskog jezika.

Tijekom godina, u školi su radili mnogi poznati nastavnicima koji su razvili obrazovne i društvene aktivnosti. Veliki doprinos roditelja i učenika je bio zaslužan za razvoj i izgradnju školskog dvorišta. Tijekom gotovo 100 godina duge povijesti stvorila se i sačuvala tradicija te svi koji su uključeni u školu unijeli su dio sebe u razvoj i prosperitet škole.

U sustavu nacionalnog obrazovanja osnovna škola Aleko Konstantinov spada u obrazovanje djece tj. osnovnoškolsko obrazovanje. Trenutačno je u osnovnoškolsko obrazovanje uključeno 28 učenika sa posebnim potrebama.

Web stranica: Osnovna škola Aleko Konstantinov

7. Škola Lyuben Karavelov

Škola "Lyuben Karavelov" - Dimitrovgrad osnovana je 15. rujna 1957. godine. Iz prve srednje škole "Zlatarov" odvojeni su učenici i nastavnici i formira se nova škola, a prema članku 10. Pravilnika temeljem Naredbe imena i preimenovanje objekata i poretka predsjedništva Narodne skupštine № III -938 28 listopada 1958. ustanova je dobila drugo ime - srednja škola "Lyuben Karavelov", I do VII razred. Imenovan je direktor nove škole Alexander Nikolov, koji je vodio školu sve do umirovljenja 1960. godine.

Tijekom školske godine 1966./1967. izgradila se još jednu nova školska zgrada. Škola ima 1550 m2. Školu pohađaju učenici od 1. razreda do 12. razreda (8 razreda osnovne škole i 4 razreda srednje škole), starosti od 6 godina do 18 godina. Škola zapošljava 64 zaposlenika i ukupno 592 učenika. Na srednjoškolskoj razini učenici se školuju u odjelima za menadžment, tehnologiju, komunikaciju i informatiku. Posebno se stavlja naglasak na edukaciju djece sa posebnim potrebama i blagim invaliditetom. Škola je opremljena sa 22 sobe, dvoranom za tjelesni odgoj sa 1 vanjskim asfaltiranim igralištem za rukomet i 2 za odbojku, namještenim pokusnim poljem za trening 2,5 hektara površine, na kojem provodi eksperimentalni praktični rad. Također, škola ima školsku kantinu gdje objeduju skoro sva djeca iz škole. Školska knjižnica ima preko 7.000 svezaka.

Web stranica: Škola Lyuben Karavelov