Intelektualni rezultat

Priručnik o implementaciji kurikuluma poslovanja učeničkih zadruga

Poduzetništvo, kao jedna od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe je postalo odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja i dio su nacionalnih kurikuluma, odnosno jedna od temeljnih kompetencija. Osnovni razlog je zato što se određena znanja stječu u ranim razvojnim fazama djece, a određene sposobnosti i vještine koje poduzetništvo zahtijeva najefikasnije se razvijaju tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje dao je i formalni okvir za kurikularni razvoj i implementaciju obrazovnih programa i međupredmetnih tema iz područja poduzetništva. Poslovanje učeničkih zadruga kao komplementarna metoda aktivnog učenja i poučavanja djelotvorno ukazuje na primjenjivost i svrsishodnost uvođenja poduzetničkih kompetencija i sa aspekta promjene paradigme odgoja i obrazovanja za poduzetništvo. Priručnik o implementaciji kurikuluma poslovanja učeničkih zadruga je svakako kvalitativni iskorak u području osnovnoškolskog obrazovanja. Svojom pedagoškom razradom i didaktičko – metodičkim pristupom usmjeren je ka neposrednijem sudjelovanju učenika u cilju stjecanja poduzetničkih kompetencija što ima za cilj brže, lakše i efikasnije uključivanje u svijet rada i interaktivnu povezanost škola sa gospodarskim subjektima kao i potpornim institucijama, te njihovu integriranost u lokalnu sredinu i povezanost sa tržištem rada.

Za kvalitetnu izradu Priručnika bilo je potrebno provesti Analizu stanja o postojećim poduzetničkim kompetencijama i digitalnim vještinama učitelja/učenika u Hrvatskoj/Kutini i Dimitrovgradu.

Provedena je detaljna analiza stanja u školama o digitalnim vještinama i postojećim poduzetničkim kompetencijama učitelja i učenika kako bi se utvrdilo postojeće stanje. Analiza obuhvaća istraživanje i provedbu anketnih upitnika u tri škole. Ankete su bile obrađene u Hrvatskoj i Bugarskoj, točnije u školama: Osnovna škola Vladimira Vidrića iz Kutine, Škola Lyuben Karavelov iz Dimitrovgrada i osnovna škola Aleko Konstanitnov u Dimitrovgradu. Rezultati omogućuju definiranje aktivnih mjera jedinica lokalne samouprave za promociju poduzetništva u školama. Radi se o analizi koja na analitički i istraživački način ukazuje na probleme u području i eventualne načine rješavanja istih. Analiza će poslužiti kao benchmark ostalim gradovima i općinama za definiranje mjera za poticanje poduzetništva u osnovnim školama, ali i u kasnijoj dobi.

Na poveznici možete pronaći rezultate Analize.

Na poveznici možete pronaći Priručnik: Priručnik.